In het voorjaar van 1994 werd het ZWOT (Zuid-West nederland Overleg Traumachirurgie) opgericht door Han Boxma, Bernard Jansen en Hens ten Thije. 

Het doel was de in traumatologie geïnteresseerde chirurgen en orthopedisch chirurgen op reguliere basis bij elkaar te laten komen om casuïstiek te bespreken.

Het werd een succes en nu, na al die jaren, is het ZWOT een nationaal begrip en ligt het verankerd in de regio in goede samenwerking met het Traumacentrum.

Doel bijeenkomsten

Het doel is de in traumatologie geïnteresseerde chirurgen en orthopedisch chirurgen op reguliere basis bij elkaar te laten komen om casuïstiek te bespreken.

Award

Om de collegae nog meer te stimuleren leerzame casuistiek te delen met elkaar is per 2016 Murphy‘s law-award in het leven geroepen. Aan het einde van ieder jaar zal een award worden 
uitgereikt aan de arts-assistent die de casus presenteert waarbij het meeste is misgegaan. Deze casuïstiek is vaak erg illustratief en leerzaam. De prijs zal bestaan uit een wisselbokaal en de boeken “AO principles of fracture management”. 
Daarnaast zal voor Arts-assistenten, die gedurende 1 kalender jaar 3 van de 4 ZWOT bijeenkomsten aanwezig zijn geweest, een dissectieworkshop worden georganiseerd in het 
Skills Lab.

Accreditatie

Vanaf 2017 zullen GAIA accreditatie punten automatisch worden bijgeschreven .

Wij danken onze sponsoren, DePuy-Synthes, Promotion Medical en Zimmer Biomet, hartelijk voor hun ondersteuning!

Webdesign: NDOC.nl   -   Copyright 2010 ZWOT