Een content titel

Geïnspireerd door de vermaarde fractuurchirurgie bijeenkomsten van Professor René Marti aan het AMC ontstond ook vanuit de periferie in de Rotterdamse regio de behoefte aan een forum, waarin probleemgevallen en wetenschappelijke ontwikkelingen door en met in de traumachirurgie geïnteresseerden plenair konden worden besproken.

Nog vóór de aanwijzing van de Nederlandse Traumacentra werd op initiatief van Bernard Jansen, orthopedisch chirurg te Delft en de chirurgen Hens ten Thije uit Vlissingen en Han Boxma uit het Zuiderziekenhuis in Rotterdam in 1994 het initiatief genomen tot oprichting van het Zuid-West Nederland Overleg Traumatologie ZWOT.

Met financiële steun van de oorspronkelijke sponsors Synthes en Biomed en later Mathys werd gekozen voor een plaats van samenkomst buiten de ziekenhuizen in het Novotel Brainpark te Rotterdam.

Vanaf het begin worden 4 bijeenkomsten per jaar belegd, waar zowel een keur van gerenommeerde chirurgen, orthopedisch chirurgen en andere specialisten als ook jonge onderzoekers presentaties houden en fractuurchirurgie gerelateerde casuïstiek met elkaar bespreken.

Met een brede inbreng van traumatologisch geïnteresseerde chirurgen en orthopedisch chirurgen kreeg het ZWOT op 22 mei 2001 bij notariële akte een hechtere structuur door de oprichting van de Vereniging ZWOT.

De Vereniging heeft ten doel activiteiten op traumatologisch gebied in de regio in wetenschappelijk, organisatorisch en beleidsmatig opzicht te bevorderen en te coördineren.

Eenieder met belangstelling voor de traumatologie kan zich aanmelden als lid. Door de sponsoring zijn hieraan geen kosten verbonden.

Het bestuur van de Vereniging bestaat in opzet uit 4 leden, gelijkelijk verdeeld over chirurgen en orthopedisch chirurgen, die tevens gelijkelijk verdeeld de universitaire en perifere klinieken vertegenwoordigen.

De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

Met de instelling van de Traumacentra is het ZWOT meer geïntegreerd in het Traumacentrum Zuidwest-Nederland.

In de loop van de tijd heeft het Rotterdamse initiatief in enigerlei vorm navolging gekregen in andere traumaregio’s met gestructureerde bijeenkomsten in bijvoorbeeld Twente en Alkmaar.

Plenaire bespreking in het ZWOT van casuïstiek, bijzondere expertise vereisende ingrepen en de landelijke normering van aantallen operaties aan bijvoorbeeld wervelkolom en bekken dragen mede bij tot verdergaande netwerkafspraken, protocollering, centralisatie, een omvattende traumaregistratie, initiatieven voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering.

Bekijken

Doel bijeenkomsten

Het doel is de in traumatologie geïnteresseerde chirurgen en orthopedisch chirurgen op reguliere basis bij elkaar te laten komen om casuïstiek te bespreken.

Award

Om de collegae nog meer te stimuleren leerzame casuistiek te delen met elkaar is per 2016 Murphy‘s law-award in het leven geroepen. Aan het einde van ieder jaar zal een award worden 
uitgereikt aan de arts-assistent die de casus presenteert waarbij het meeste is misgegaan. Deze casuïstiek is vaak erg illustratief en leerzaam. De prijs zal bestaan uit een wisselbokaal en de boeken “AO principles of fracture management”. 
Daarnaast zal voor Arts-assistenten, die gedurende 1 kalender jaar 3 van de 4 ZWOT bijeenkomsten aanwezig zijn geweest, een dissectieworkshop worden georganiseerd in het 
Skills Lab.

Accreditatie

Vanaf 2017 zullen GAIA accreditatie punten automatisch worden bijgeschreven .

Nascholing Zuid-West Nederland Overleg Traumatologie (ID nummer: 374575) is geaccrediteerd door de NVvH en NOV.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Meer lezen

Een content titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Meer lezen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Meer lezen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Meer lezen

Wij danken onze sponsoren, DePuy-Synthes, Pro-Motion Medical, Oudshoorn Chirurgische Techniek en Zimmer Biomet, hartelijk voor hun ondersteuning!

Webdesign: NDOC.nl   -   Copyright 2010 ZWOT